Instagram ra mắt tính năng gọi video trực tiếp cho nhóm đến 4 người





AndroidOut trong Facebook


AndroidOut trong Google +